Gradnja osam stambeno-poslovnih objekataGraditelj: Epifron d.o.o.,
Lokacija: Beograd
Sustav oplata: Handi - super lagana oplata