«Variant» oplata okna

Oplata okna je kompleks greda okna, drvenih ili čeličnih površine, kada se podiže zidna oplata.Oplate okna se upotrebljavaju kod betoniranja zidova, koji čine zatvoreni otvor blende (okna).Služe kao:    potpora za zidnu oplatu;    prostor za sigurno održavanje zidne oplate.Sastoje se od:    teleskopskih greda;    ručica za oplatu okna.Duljina teleskopske grede se određuje sukladno planu, odnosno unutarnjim dimenzijama okna umanjenima za 100 mm. ..

Više...