«Variant» oplata oknaOplata okna je kompleks greda okna, drvenih ili čeličnih površine, kada se podiže zidna oplata.

Oplate okna se upotrebljavaju kod betoniranja zidova, koji čine zatvoreni otvor blende (okna).

Služe kao:
    potpora za zidnu oplatu;
    prostor za sigurno održavanje zidne oplate.


Sastoje se od:
    teleskopskih greda;
    ručica za oplatu okna.

Duljina teleskopske grede se određuje sukladno planu, odnosno unutarnjim dimenzijama okna umanjenima za 100 mm.